connecting...
F1
อาหารสุนัขแบบเม็ด F1
F1 - PERFORMANCE - ถุงสีแดง
F1
PERFORMANCE - ถุงสีแดง
อาหารสุนัขที่ออกแบบมาเพื่อเน้นประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกายและกล้ามเนื้อเป็นหลัก เหมาะสำหรับสุนัขที่มีการฟิตซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ
15 kg - 1,065 บาท
F1 - ADVANCE - ถุงสีม่วง
F1
ADVANCE - ถุงสีม่วง
อาหารสุนัขที่ออกแบบมาเพื่อเน้นคุณค่าการบำรุงร่างกาย เพิ่มน้ำหนักและการเจริญเติบโตเป็นหลัก
15 kg - 1,100 บาท
F1 - ECON - ถุงสีเหลือง
F1
ECON - ถุงสีเหลือง
อาหารสุนัขสำหรับสุนัขทั่วไป ที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจหนัก
15 kg - 815 บาท