connecting...
Orijen
Orijen อาหารสุนัขและอาหารแมว ที่มีความเหมาะสมทางชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบสดใหม่ในภูมิภาคประเทศแคนาดา เปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบทุกชนิด คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับที่คนบริโภคเท่านั้น จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้เลี้ยงมายาวนานกว่า 25 ปี
อาหารสุนัขแบบเม็ด Orijen
Orijen - Puppy - สูตรลูกสุนัข
Orijen
Puppy - สูตรลูกสุนัข
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรลูกสุนัข
11.4 kg - 2,970 บาท
6 kg - 1,980 บาท
2 kg - 950 บาท
340 g - 215 บาท
Orijen - Original - สูตรสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
Orijen
Original - สูตรสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
11.4 kg - 2,970 บาท
6 kg - 1,980 บาท
2 kg - 950 บาท
340 g - 210 บาท
Orijen - Six Fish Dog - สูตรปลา 6 ชนิด สำหรับสุนัข
Orijen
Six Fish Dog - สูตรปลา 6 ชนิด สำหรับสุนัข
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรปลา 6 ชนิด สำหรับสุนัขทุกช่วงวัย สูตรปรับปรุงใหม่
11.4 kg - 3,220 บาท
6 kg - 2,125 บาท
2 kg - 1,040 บาท
340 g - 225 บาท
Orijen - Fit & Trim - สูตรฟิตแอนด์ทริมสำหรับสุนัข
Orijen
Fit & Trim - สูตรฟิตแอนด์ทริมสำหรับสุนัข
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรสำหรับสุนัขที่ต้องการควบคุมและลดน้ำหนัก
11.4 kg - 2,970 บาท
6 kg - 1,980 บาท
2 kg - 950 บาท
340 g - 215 บาท
Orijen - Senior - สูตรสุนัขสูงวัย
Orijen
Senior - สูตรสุนัขสูงวัย
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรสุนัขสูงวัย
11.4 kg - 2,970 บาท
6 kg - 1,980 บาท
2 kg - 950 บาท หมด
340 g - 215 บาท
อาหารแมวแบบเม็ด Orijen
Orijen - Cat & Kitten - สูตรแมวโตและลูกแมว
Orijen
Cat & Kitten - สูตรแมวโตและลูกแมว
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรแมวโตและลูกแมว
5.4 kg - 1,980 บาท
1.8 kg - 900 บาท
340 g - 240 บาท
Orijen - Six Fish Cat - สูตรปลา 6 ชนิด สำหรับแมว
Orijen
Six Fish Cat - สูตรปลา 6 ชนิด สำหรับแมว
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรปลา 6 ชนิด สำหรับแมว
5.4 kg - 2,120 บาท
1.8 kg - 975 บาท
340 g - 255 บาท
Orijen - Fit & Trim - สูตรฟิตแอนด์ทริมสำหรับแมว
Orijen
Fit & Trim - สูตรฟิตแอนด์ทริมสำหรับแมว
อาหารสัตว์ระดับรางวัลชนะเลิศ สูตรสำหรับแมวที่ต้องการควบคุมและลดน้ำหนัก
5.4 kg - 2,050 บาท
1.8 kg - 975 บาท
340 g - 245 บาท