connecting...
การจัดส่งสินค้า
คุณสามารถเลือกวิธีการให้เราจัดส่งสินค้าให้คุณได้ดังนี้

 

วิธีที่ 1 ส่งด้วย FMP Delivery

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยทีมจัดส่งของ www.feedmeplease.com
สะดวก เลือกวันจัดส่งได้ (เว้นวันอาทิตยและวันหยุุดนักขัตฤกษ์)
สามารถเลือกชำระค่าสินค้าตอนได้รับสินค้าแล้วได้


ค่าจัดส่งประมาณ 60-150 บาท แล้วแต่พื้นที่ ส่งฟรี! เมื่อสั่งครบ 800 บาท
*ให้บริการเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (บางอำเภอ)

 

วิธีที่ 2 ส่งด้วย Kerry Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง Kerry Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักน้อยถึงปานกลาง
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ www.kerryexpress.com

อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
*สินค้าบางตัวจะมีส่วนลดค่าส่งอาจจะทำให้ได้รับสิทธิส่งฟรี

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง Kerry Express

วิธีที่ 3 ส่งด้วย NIM Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง NIM Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 7 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่ปลายทาง
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักมาก
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ www.nimexpress.com

อัตราค่าจัดส่งตามระยะทางและน้ำหนัก
*สินค้าบางตัวจะมีส่วนลดค่าส่งอาจจะทำให้ได้รับสิทธิส่งฟรี

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง NIM Express

 

วิธีที่ 4 ส่งไปรษณีย์แบบ EMS

สินค้าจะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS
ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 วันทำการ
เหมาะกับสินค้าที่น้ำหนักไม่มาก
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ Track & Trace ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.com

อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 15:00 น. จะได้รับการจัดส่งก่อน 12:00 ของวันถัดไป*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 15:00 น. จะได้รับการจัดส่งก่อน 12:00 ใน 2 วันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วิธีที่ 5 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

สินค้าจะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ใช้เวลาประมาณ 2 - 5 วันทำการ
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ Track & Trace ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.com

อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 15:00 น. จะได้รับการจัดส่งก่อน 12:00 ของวันถัดไป*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 15:00 น. จะได้รับการจัดส่งก่อน 12:00 ใน 2 วันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์